Besiktning

Besiktning av träd är något som är väldigt viktigt men många fastighetsägare tyvärr missar. Upptäck i tid om det finns röta i stammen eller om ett träd är sjukt.

Gör du en besiktning i god tid så kan riskträd upptäckas och skador på fastigheter och människor undvikas! Eriksmarks trädtjänst använder sig av metoden okulär besiktning.