Beskärning

Beskärning av träd är något som man oftast kan behöva göra med jämna mellanrum beroende på plats samt trädslag och slutligen också beroende på vad man har för mål med trädet.

Säkerhets­beskärning

Genom att beskära och ta bort dåliga grenar eller delar av trädet undviker man framtida olyckor. En säkerhetsbeskärning kombineras ofta med en besiktning.

Kron­stabilisering

Om trädet kan ta skada av en traditionell beskärning kan man göra en kronstabilisering. Det innebär att man installerar ett stödsystem som stöttar upp svaga delar av trädet. Det är lämpligt att göra på gamla träd med stora och breda kronor.

Underhålls­beskärning

En underhållsbeskärning ska utföras för att kunna hålla trädet vid god hälsa. Man tar i regel bort korsande grenar, grenar som skaver mot varandra samt grenar som växer in i kronan. Det ger friskare träd som lever länge.