Röjning

Eriksmarks Trädtjänst erbjuder röjning till såväl privatpersoner som kommuner och statliga aktörer.

Exempel på olika typer av röjning

  • Skogsröjning (enkelställning, röjning av löv i barrbestånd m.fl)
  • Röjning av sly och gräs. Har du en tomt som kanske har växt ifrån dig så kan det vara en god ide att röja ner allt ordentligt först för att på så sätt kunna få en ordentlig gräsmatta!
  • Bottenröjning i linjegator. Där man med fasta tidsintervaller röjer bort allt som växer under elledningarna för att på så sätt kunna säkra driften av underhållet samt eliminera störning på elnätet.