Trädfällning

Vi på Eriksmarks Trädtjänst innehar rätt kompetens samt den rätta erfarenheten för att kunna erbjuda dig som kund en säker och prisvärd fällning, oavsett om det handlar om trädfällning nära hus, elledningar eller järnvägar.

Markfällning

Trädet fälls i marknivå. För att säkerställa att fällningen sker säkert och effektivt kan olika hjälpmedel användas, såsom vinsch och fällriktare.

Sektionsfällning

När det inte finns möjlighet att fälla ett träd med markfällning får man istället klättra upp och kapa trädet i sektioner. Grenar samt stamdelar kan firas ner med hjälp av rep och andra hjälpmedel för att säkerställa att det inte sker någon åverkan på omgivningen.

Är trädet så dåligt så det ej går att fälla helt eller klättra i får man använda sig av en skylift istället för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.